Welcome to Inashrestha's Blog; Different way to blog :D

Welcome to Inashrestha's Blog; Different way to blog :D

Sunday, December 9, 2007

दशैं पार्टी २००७

मैले हाम्रो लबकमा भएको दशैं पार्टी को भिडियो यू ट्युब मा भेट्टाएर याहाँ टाँसेको छु । केहि प्रतिक्रिया भए पाम ।


No comments:

Post a Comment