Welcome to Inashrestha's Blog; Different way to blog :D

Welcome to Inashrestha's Blog; Different way to blog :D

Friday, November 30, 2007

नेपालीमा

यो एउटा प्रयास मात्रै हो, नेपालीमा लेख्ने । आगामी ब्लग केहि नेपालीमै लेख्ने कोसिस गर्दैछु। हेर्दै जाऊ भविष्यमा यस सम्बन्धमा केहि गर्न सक्छु कि । कृपया प्रतीक्षा गर्नु होला। कसैलाई मेरो ब्लगमा लेखन इच्छुक हुनु हुन्छ भने मलाई मेल गर्नु होला inashrestha@gmail.com.

No comments:

Post a Comment