Welcome to Inashrestha's Blog; Different way to blog :D

Welcome to Inashrestha's Blog; Different way to blog :D

Tuesday, July 22, 2008

कन्गोको लुजी !

के तपाईं विश्वास गर्नु हुन्छ एउटा अफ्रिकन केटो नेपाली बोल्छ ? हामी पनि ऊबाट केही सिक्ने कि, आफ्नो भाषालाई माया गरेर ।

No comments:

Post a Comment