Welcome to Inashrestha's Blog; Different way to blog :D

Welcome to Inashrestha's Blog; Different way to blog :D

Wednesday, April 22, 2009

सुमितसुमित झोलुन्गोमा खेल्दै गरेको व्यक्तिगत भिडियो
सन्तान भन्ने पनि अचम्मकै हुँदो रहेछ । उसले हाँसेको, रोएको, या बोले जस्तो गरे मात्रै पनि आनन्दित गराउँदो रहेछ मनलाई । यी भिडियोहरु त्यसैको श्रृंखला हो ।

2 comments: